1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

รวม 20 「 หนังสือในหลวง 」 และ บทเพลง ในรัชกาลที่ 9 ที่เราคิดถึง

ช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้รับรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับ “พ่อ” หรือ ในหลวง ของเราที่ผู้คนต่างบอกเล่าเรื่องราว และส่งต่อความรู้สึกรักและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอยู่ตลอดเวลา เรามาย้อนรอยอ่าน หนังสือในหลวง กันเถอะ

รวม 20 หนังสือในหลวง และ บทเพลงใน รัชกาลที่ 9

รวม 20 หนังสือในหลวง และ บทเพลงใน รัชกาลที่ 9

– 11 หนังสือถึงพ่อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ของคนไทยที่ควรอ่าน หนังสือทรงคุณค่ามาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักและเก็บไว้เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน

– 9 บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพ่อ ทั้งนี้ได้แนะนำ แผ่นเพลง หนังสือบทเพลง และโน้ตเพลง ให้สำหรับคนรักดนตรีและหลงใหลในเพลงพระราชนิพนธ์ได้เก็บไว้ฟังกันค่ะ  

%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad

1. หนังสือในหลวง “ครองใจคน”

ผู้เขียน : อมิตา อริยอัชฌา

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad1

หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง อ่าน จำ ทำบันทึก เรื่องราวที่คนไทยลืมไม่ลง “ครองใจคน” เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวดีๆ อันทรงคุณค่าที่เล่าต่อกันในหมู่คนไทย เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้บรรลุผลได้เป็นอย่างดี เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรอันงดงาม ใน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผ่านความทรงจำของบุคคลผู้เคยได้เข้าเฝ้าและได้ถวายงาน ทุกเรื่องไม่เพียงจับหัวใจ (จำนวน 232 หน้า

ช้อปได้ที่ ซีเอ็ด บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด SE-ED พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

2. หนังสือ “๙๙ เรื่องที่ยิ่งใหญ่ในหลวงรัชกาลที่ ๙”

ผู้เขียน : กิตติ โล่ห์เพชรัตน์

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad5

หนังสือเล่มนี้ได้นำเรื่องราว 99 เรื่องที่ยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่คนไทยควรรู้ เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ท่านทรงมีพระราชจริยาวัตรที่งดงาม พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธรรม ทรงมีความเพียรและความอดทนที่สูงยิ่ง ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงมีพระอัจฉริยภาพและเพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์วิชาแขนงใดก็ตาม พระองค์ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงสถาพรให้แก่ชาติไทย นับเป็นบุญเหลือเกินที่ได้เกิดภายใต้ร่มเงาเบื้องพระยุคลบาท ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อประเทศชาติและมวลหมู่ พสกนิกรชาวไทย พระราชกรณียกิจอันมากมายมหาศาลที่ทรงกระทำเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎร ซึ่งยากนักที่จะกล่าวได้หมด (จำนวน 336 หน้า)

 1. เสด็จพระราชสมภพ
 2. พลังแห่งแผ่นดิน
 3. ความรักที่มีต่อ “สมเด็จพระพันวันสาฯ”
 4. การประหยัดอดออม
 5. สมเด็จพระอนุชาธิราช
 6. เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
 7. “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”
 8. การศึกษา
 9. สายพระเนตรขององค์ราชัน
 10. พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
 11. พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในระบอบประชาธิปไตย

ช้อปได้ที่ เอเชีย บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด Asia Books พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2.8%

3. หนังสือ “๑o๘ มงคลพระบรมราโชวาท”

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ อมรินทร์

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad4

หนังสือในหลวง ที่รวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานแก่คนไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นเครื่องชี้แนะอันมีค่าที่คนไทยทั้งปวงควรน้อมนำมาใช้เป็นหลักเพื่อความสุขและความมั่นคงของชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อเตือนใจและใช้เป็นแสงสว่างเป็นมงคลต่อชีวิต เป็นหนังสือที่ทำให้เรารู้ว่า พระองค์ทรงห่วงใยและดูแลเราอย่างใกล้ชิด ด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ (จำนวน 218 หน้า)

ช้อปได้ที่ คิโนะ คุนิยะ ด้วย ส่วนลด KinoKuniya พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 3%

4. หนังสือ “พระราชอารมณ์ขัน จากวังสวนจิตรฯ”

ผู้เขียน : วิลาส มณีวัต

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad3

งานเขียนเรื่อง “พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือ “ต่วย ตูน” ยาวนานไม่น้อยกว่า 22 ปี แต่คุณค่าทางวรรณกรรมควรค่าแก่การเชิดชูและอนุรักษ์ไว้ในหัวใจคนไทยทุกคน และในการจัดพิมพ์ครั้งนี้จัดพิมพ์เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาส ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในเนื้อหาบางคำ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสีสันของปกหนังสือ และภาพประกอบภายในเล่มให้มีสีสัน สดใส น่าอ่านยิ่งขึ้น (จำนวน 304 หน้า)

 1. พระราชอารมณ์ขันจากวังสวนจิตรฯ
 2. พระราชอารมณ์ขันของคิงมงกุฎ
 3. พระราชอารมณ์ขันของพระพุทธเจ้าหลวง
 4. เครื่องเสวยของพระพุทธเจ้าหลวง
 5. ตำนานรักของรัชกาลที่ 6
 6. พระราชอารมณ์ขันของรัชกาลที่ 6
 7. พระราชกระแส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 8. ขสมก. แปลว่าอะไร? ข้าวของแพงแก้ไขอย่างไร?
 9. พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 1
 10. พระอารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2

ช้อปได้ที่ นายอินทร์ ด้วย ส่วนลด นายอินทร์ พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

5. หนังสือ “King Bhumibol Adulyadej : A Life’s Work”

ผู้เขียน : Nicholas Grossman, Dominic Faulder

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad2

King Bhumibol Adulyadej ( พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ) of Thailand is the world’s longest reigning living monarch – an achievement few would have predicted when the Thai king acceded the throne after the mysterious death of his brother in 1946.  This book tells the story of one of the world’s longest reigning and most revered. (จำนวน 388 หน้า)

ช้อปได้ที่ ซีเอ็ด บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด SE-ED พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

6. นิตยสาร Happening “Heart Work”

สำนักพิมพ์ : Happening

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad6

ด้วยความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยเสมอมา นิตยสาร Happening จึงได้จัดทำนิตยสารฉบับพิเศษขึ้น โดยเป็นหนังสือที่บันทึก “การงาน” ของพระองค์ท่าน (พระราชกรณียกิจ, โครงการในพระราชดำริ หรือสิ่งของพระราชทานต่างๆ เป็นต้น) ในรูปแบบงานศิลปะ โดยได้ชวนศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ นักวาดภาพ นักออกแบบกราฟิก ช่างภาพ นักวาดการ์ตูน นักดนตรี ไปจนถึงกวี และนักเขียนจำนวน 70 คน มาร่วมกันสร้างชิ้นงานศิลปะที่ได้แรงบันดาลใจจาก “การงาน” ของพระองค์ท่านขึ้นมา โดยเน้นการนำเสนอในแง่ที่งานของพระองค์เป็น “แรงบันดาลใจ” หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้สึกคล้ายคลึงกับการเดินชมแกลเลอรีที่เต็มไปด้วยชิ้นงานศิลปะ เป็นงานที่ศิลปินทุกท่านทำด้วยหัวใจ และเป็นหนังสือที่มีรูปเล่มพิเศษที่สุดที่ทาง Happening เคยทำมา มีจำนวนผลิตเพียง 4,000 เล่มเท่านั้น

ช้อปได้ที่ เอเชีย บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด Asia Books พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2.8%

7. หนังสือในหลวง ในรอยธรรม (ในหลวง ร.9)

ผู้เขียน : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad8

หนังสือ “ในหลวงในรอยธรรม” เล่มนี้ ถือเป็นหนังสือต้นแบบทางธรรม ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้อ่านอย่างล้นหลามว่า “เป็นหนังสือทรงคุณค่าสูงสุด” ควรค่าแก่ชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรได้น้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติ เพื่อเข้าถึง “ความสุขที่แท้จริง” ในวิถีที่ถูกต้อง นับเป็นบุญของคนไทยที่มีโอกาสได้รับรู้ความงามในพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน ทั้งทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกที่มีคุณอเนกอนันต์ต่อทุกศาสนา ทรงเป็นต้นแบบพุทธมามกะที่ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างอันประเสริฐ อีกทั้งยังได้รวบรวมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงที่ทรงพระผนวช พระราชปุจฉา สนทนาธรรมกับพระวิปัสสนาจารย์และพระกัมมัฏฐาน ซึ่งล้วนเป็นพระอริยะแห่งแผ่นดิน แสดงให้เห็นถึงวิถีพุทธอันประเสริฐ ธรรมะที่ล้ำลึก (จำนวน 176 หน้า)

 1. พลังธรรมแห่งแผ่นดิน
 2. พระราชปุจฉา
 3. พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
 4. บรรณานุกรม

ช้อปได้ที่ คิโนะ คุนิยะ ด้วย ส่วนลด KinoKuniya พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 3%

8. หนังสือ 70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี (ในหลวง ร.9)

ผู้เขียน : สุวิสุทธิ์

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad10

หนังสือในหลวง “70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี” เล่มนี้ ที่ได้นำเสนอเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นต้นแบบแห่งรักแท้ เพื่อทุ่มเทรักนั้นคืนให้แด่ประชาชน เนื้อเรื่องบอกเล่าตั้งแต่ความรักเริ่มต้นขึ้นดังหนุ่มสาวทั่วไป และเป็นไปตามครรลองคลองธรรมอันน่ายกย่อง กระทั่งกลายเป็นความรักที่ผูกพันมั่นคงอย่างยาวนานถึง 70 ปี ท่ามกลางพระราชภาระอันหนักอึ้งในรัชสมัยของทั้งสองพระองค์ ที่ต้องดูแลบ้านเมืองในแต่ละยุค จนสามารถพาประเทศไทยพ้นผ่านวิกฤติต่างๆ มาได้ด้วยดีอย่างไม่ขาดพกบกพร่อง ทั้งสองพระองค์จึงเป็นต้นแบบรักแท้ ที่น่าศึกษาเป็นแบบอย่างอย่างที่สุด ทั้งในด้านความรักที่มีต่อคู่ชีวิต ต่อคนรอบตัว และต่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขในแผ่นดิน (จำนวน 240 หน้า)

บทที่ 1 รักแรกพบ…?
– วันวารแห่งความปีติ
– แรกสบเนตร
– “หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์” กับ “คำทำนาย” ของ “แขกเลี้ยงวัว”
– Melody of Love

บทที่ 2 หัวใจไทย ที่อยู่ไกลข้ามขอบฟ้า
– เหตุร้ายอันไม่คาดคิด
– พระโอสถขนานเอก
– “ข่าวลือ” และ “ข้อเท็จจริง” บางประการ

บทที่ 3 มหามงคลวาร…สู่ความสุขศานต์แห่งแผ่นดิน
– พระราชพิธี “ทรงหมั้น”
– “พระคู่หมั้น”
– “ความสุข” ของ “สมเด็จย่า”

บทที่ 4 อมตะ…แห่งรัก
– “กำลังใจ”

Memory of Love…ความทรงจำแห่งรัก
– “ทรงฮันนีมูน”
– ว่าด้วยเรื่อง “รักแรกพบ”
– “วันนี้ยอมแพ้”

ช้อปได้ที่ ซีเอ็ด บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด SE-ED พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

9. หนังสือ “ฉันรักในหลวง”

ผู้เขียน : น้านกฮูก

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad9

หนังสือ “ฉันรักในหลวง” นี้ ได้รับรางวัลหนังสือดี สร้างคนดี ประจำปี 2554 และได้รับคัดสรรเป็นหนังสือดีสำหรับเด็ก 3 – 5 ปี โครงการหนังสือเล่มแรกของ Bookstart พบกับเรื่องราวพระราชกรณียกิจของ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งแสดงถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม ถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ให้เด็กๆ ได้รู้จักในหลวงของเรา ซาบซึ้งกับพระราชกรณียกิจ และรื่นรมย์กับบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ในรูปแบบ “แอพพลิเคชั่น AR” (จำนวน 24 หน้า)

ช้อปได้ที่ เอเชีย บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด Asia Biook พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2.8%

10. นิตยสาร ไฟน์อาร์ท ฉบับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ในหลวง ร.9)

สำนักพิมพ์ : เดอะเกรทไฟน์อาร์ท

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad7

นิตยสาร ไฟน์อาร์ท ฉบับน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช (ในหลวง ร.9) เล่มนี้ ได้รวบรวมขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในเล่มนอกจากจะมีภาพผลงานอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านแล้ว ยังมีของศิลปินไทยอาวุโส เช่น จำรัส เกียรติก้อง จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินมีชื่อเสียงและศิลปินรุ่นใหม่กว่า 400 ภาพ แล้วยังมีข้อความถวายความอาลัยจากบุคคลสำคัญในแวดวงศิลปะ รวมทั้งจากศิลปินด้วย

ช้อปได้ที่ คิโนะ คุนิยะ ด้วย ส่วนลด KinoKuniya พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 3%

11. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพและพระราชดำรัส (บรรจุกล่อง : Set)

ผู้เขียน : ศ.ศิลาแลง

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad11

หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดทูนแด่องค์พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ได้ทรงงานหนักมาตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ ซึ่งยาวนานที่สุดในโลก ถึง 70 ปี ในระหว่างที่ครองราชย์ ได้มีพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระองค์เสด็จในวาระต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จนชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญว่าท่าน เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

หนังสือ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ภาพและพระราชดำรัส” เล่มนี้ รวบรวมโดย “ศ.ศิลาแลง” นายทหารนักเขียนและนักพูด ผู้จงรักภักดี ได้คัดสรรเอาคำสอนดี ๆ ของพระองค์มาบันทึกไว้ในเล่มนี้ นอกจากคำสอนที่มีค่ายิ่งแล้ว ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์บรรจุอยู่ในกล่อง Box Set สวยงาม เหมาะที่จะเก็บรักษาไว้อ่านและสอนลูกสอนหลาน (จำนวน 208 หน้า)

ช้อปได้ที่ ซีเอ็ด บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด SE-ED พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%
%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87

1. DVD + คีย์บอร์ดเพลงพระราชนิพนธ์ 

dvd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%872

“คีย์บอร์ดเพลงพระราชนิพนธ์” ชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระปรีชาด้านดนตรี พร้อมทั้งเผยแพร่วิธีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 15 เพลง ซึ่งประกอบด้วยหนังสือรวมโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ 15 เพลง แผ่นดีวีดีสอนเล่นคีย์บอร์ดจำนวน 2 แผ่น และแผ่นซีดีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคีย์บอร์ดจำนวน 1 แผ่น โดยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายจาก “ครูตุ่น – รุ่งรดิศญ ไวอาษา” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ซึ่งได้ถ่ายทอดวิธีการเล่นคีย์บอร์ดแบบละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาสามารถปฏิบัติตามได้จริง ประกอบด้วยโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ ดังนี้

 1. พรปีใหม่
 2. ความฝันอันสูงสุด
 3. ไกลกังวล
 4. ยิ้มสู้
 5. ดวงใจกับความรัก
 6. ชะตาชีวิต
 7. ใกล้รุ่ง
 8. สายฝน
 9. แสงเทียน
 10. เมื่อโสมส่อง
 11. แสงเดือน
 12. ลมหนาว
 13. แก้วตาขวัญใจ
 14. ยามเย็น
 15. อาทิตย์อับแสง

ช้อปได้ที่ เอเชีย บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด Asia Books พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2.8%

2. CD รวมบทเพลง พ่อของแผ่นดิน

cd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%874

สัมผัสทุกความไพเราะ กับทุกบทเพลงที่มีความหมายพิเศษ แด่พ่อของคนไทย CD อัลบั้ม ”รวมเพลงพ่อของแผ่นดิน” จากเบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ และรวมศิลปินในเพลงเทิดพระเกียรติ ภายในอัลบั้มประกอบด้วย 8 บทเพลง ดังนี้

 1. เหตุผลของพ่อ
 2. ต้นไม้ของพ่อ
 3. ของขวัญจากก้อนดิน
 4. รูปที่มีทุกบ้าน
 5. ตามรอยพระราชา
 6. ในหลวงในดวงใจ
 7. พระราชาผู้ทรงธรรม
 8. ในหลวงของแผ่นดิน (เพลงเทิดพระเกียรติ) – รวมศิลปิน

ช้อปได้ที่ นายอินทร์ ด้วย ส่วนลด นายอินทร์ พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

3. CD The Royal Lullaby (CD แผ่นเดี่ยว)

cd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%872

“The Royal Lullaby พสกซ้องสดุดี… จอมสังคีตกวีจักรีวงศ์” ประกอบไปด้วย 10 บทเพลง ดังนี้

 1. Love Light in My Heart (แก้วตาขวัญใจ)
 2. Dram of Love Dream of You (เทวาพาคู่ฝัน)
 3. Falling Rain (สายฝน)
 4. Kinari Suite
 5. Lullaby (ค่ำแล้ว)
 6. Somewhere Somehow (ฝัน/เพลินภูพิงค์)
 7. Love at Sundown (ยามเย็น)
 8. Can’t You Ever See
 9. When (ไกลกังวล/เกิดเป็นคนไทยตายเพื่อไทย)
 10. Oh I Say

ช้อปได้ที่ ซีเอ็ด บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด SE-ED พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

4. CD ต้นไม้ของพ่อ

cd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%871

“CD ต้นไม้ของพ่อ” สัมผัสทุกความไพเราะ กับ 14 บทเพลงที่มีความหมายพิเศษ เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อหลวง” ของปวงชนชาวไทย

 1. ต้นไม้ของพ่อ : ธงไชย แมคอินไตย์
 2. ลูกไม้ของพ่อ : พลพล
 3. เดินตามพ่อ : อรวี สัจจานนท์, อุเทน พรหมมินทร์, นันทิดา แก้วบัวสาย, สุเมธ องอาจ
 4. รอยเท้าพ่อ : มาลีวัลย์ เจมีน่า
 5. พระราชาผู้ทรงธรรม : ธงไชย แมคอินไตย์
 6. ธงนำชีวิต : เตชินท์ ชยุติ, ปนัดดา เรืองวุฒิ, โอ๊ค สมิทธิ์
 7. ของขวัญจากก้อนดิน : ธงไชย แมคอินไตย์
 8. รูปที่มีทุกบ้าน : ธงไชย แมคอินไตย์
 9. เพลงของพ่อ : สุเมธ & เดอะปั๋ง
 10. ดาวดวงน้อย : เสือ ธนพล
 11. เข้าใจแล้วครับพ่อ : ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว
 12. ตามรอยพระราชา : ธงไชย แมคอินไตย์
 13. ในหลวงในดวงใจ : ธงไชย แมคอินไตย์
 14. ในหลวงของแผ่นดิน : รวมศิลปิน

ช้อปได้ที่ คิโนะ คุนิยะ ด้วย ส่วนลด KinoKuniya พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 3%

5. CD รักพ่อ…มิรู้จบ เวอร์ชั่นบรรเลง-เพลงพระราชนิพนธ์

cd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%876

“รักพ่อ…มิรู้จบ” รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เวอร์ชั่นบรรเลง ฟังสบาย เรียบเรียงเสียงประสานและดูแลการผลิตโดย ‘อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร’ ภายในชุดประกอบด้วยเพลงพระราชนิพนธ์ 14 บทเพลง ได้แก่

 1. ชะตาชีวิต
 2. ยามเย็น
 3. พรปีใหม่
 4. แสงเทียน
 5. ใกล้รุ่ง
 6. ไกลกังวล
 7. อาทิตย์อับแสง
 8. สายฝน
 9. แผ่นดินของเรา
 10. Oh I Say
 11. แสงเดือน
 12. ดวงใจกับความรัก
 13. ลมหนาว
 14. ความฝันอันสูงสุด

ช้อปได้ที่ นายอินทร์ ด้วย ส่วนลด นายอินทร์ พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

6. CD เฉลิมฉลองมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา

cd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%875

บทเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร แจ๊ส ออร์เคสตรา อำนวยเพลง โดย วานิช โปตะวานิช เรียบเรียงเสียงประสาน โดย ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล ศิลปินรับเชิญ เศกพล อุ่นสำราญ (โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน), วิชญาณี เปียกลิ่น (แก้ม เดอะสตาร์), Steve Canon, พิสุทธิ ประทีปะเสน, วุฒิชัย เลิศสถากิจ และคณะนักร้องประสานเสียง Su Jazz a Cappella ภายในประกอบด้วย ซีดี จำนวน 1 แผ่น รวม 9 บทเพลง พร้อมหนังสือ 1 เล่ม

 1. ดวงใจกับความรัก
 2. แสงเดือน
 3. Oh I Say
 4. ค่ำแล้ว
 5. ยิ้มสู้
 6. ฝัน
 7. ไกลกังวล
 8. รัก
 9. ในดวงในนิรันดร์

ช้อปได้ที่ เอเชีย บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด Asia Books พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2.8%

7. CD + ดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

cd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%877

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์กว่า 15 บทเพลงคัดสรร พร้อมซีดีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระปรีชาด้านดนตรี ร่วมถ่ายทอดโดยครูตุ่น ภัทรกร ไวอาษาฬ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีมากว่า 30 ปี

 1. พรปีใหม่
 2. ความฝันอันสูงสุด
 3. ไกลกังวล
 4. ยิ้มสู้
 5. ดวงใจกับความรัก
 6. ชะตาชีวิต
 7. ใกล้รุ่ง
 8. สายฝน
 9. แสงเทียน
 10. เมื่อโสมส่อง

ช้อปได้ที่ ซีเอ็ด บุ๊คส์ ด้วย ส่วนลด SE-ED พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

8. CD บทเพลงพระราชนิพนธ์ : 16bit-A Tribute To King Of Jazz by John Di M Vol.2

cd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%873

บทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน 14 บทเพลงโดยฝีมือศิลปินแจ๊สชื่อดังของอเมริกา John Di Martino และเพื่อนนักดนตรีที่มากความสามารถ Peter Brainin (แซกโซโฟน), Paul Meyers (กีต้าร์), Hans Glawischnig (อคูสติกเบส), Vince Cherico (กลอง) และ Deanna Kirk (ขับร้อง)

 1. เกาะในฝัน : Dream Island – สัมผัสใจในลีลาของ Cuban Rhumba
 2. รัก : Love – Brazilian Style (Guitarist Toninho Horta)
 3. คำหวาน : Sweet Words – สัมผัสใจในลีลาของ Sonny Rollins style
 4. ไร้จันทร์ : No Moon – Vocals Bossa
 5. Can’t You Eve See – Thelonious Monk at the ‘bridge’
 6. แผ่นดินของเรา : Alexandra – Beautiful Waltz
 7. ฝัน : Somewhere Somehow – Vocals Borelo flavor
 8. ดวงใจกับความรัก : Never Mind the Hungry Men’s Blues – The Bluesy and Funky tune
 9. ค่ำแล้ว : Lullaby – ในแนว Waltz
 10. ไกลกังวล : When – Vocals ในแนว New Orlean
 11. เราสู้ : Fight – ในแนว Siam Melody
 12. ยิ้มสู้ : Smiles – ในแนว Cha Cha Cha
 13. ภิรมย์รัก : A Love Story (Kinari Suite) – Vocals ในแนว Borelo tempo
 14. เทวาพาคู่ฝัน : Dream of Love Dream of You – ในแนว Waltz

ช้อปได้ที่ คิโนะ คุนิยะ ด้วย ส่วนลด KinoKuniya พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 3%

9. DVD + หนังสือ Pro Picking กีตาร์บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ไกลกังวล

dvd-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%871

หนังสือ “Pro Picking กีตาร์บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ชุดที่ 1 ไกลกังวล” เล่มนี้ ได้เรียบเรียงใหม่ในรูปแบบการบรรเลงด้วยเดี่ยวกีตาร์ ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักราชเลขาธิการ นำเสนอโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ 12 เพลง ไม่ว่าจะเป็น ใกล้รุ่ง ไกลกังวล ดวงใจกับความรัก พรปีใหม่ เมื่อโสมส่อง ยามเย็น ยิ้มสู้ สายฝน สายลม แสงเดือน แสงเทียน และอาทิตย์อับแสง ซึ่งผู้เขียนได้บรรเลงเป็นตัวอย่างผ่านสื่อการสอน ในรูปแบบ DVD อย่างละเอียด เข้าใจง่าย สามารถดูวิธีเล่น การวางนิ้วบนคอกีตาร์ หรือการดีดบนสายกีตาร์ เห็นอย่างชัดเจนทั้งสองมือ เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกหัดต่อไป

 1. ใกล้รุ่ง
 2. ไกลกังวล
 3. ดวงใจกับความรัก
 4. พรปีใหม่
 5. เมื่อโสมส่อง
 6. ยามเย็น
 7. ยิ้มสู้
 8. สายฝน
 9. สายลม
 10. แสงเดือน
 11. แสงเทียน
 12. อาทิตย์อับแสง

ช้อปได้ที่ นายอินทร์ ด้วย ส่วนลด นายอินทร์ พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 2%

ทาง Dealcha! ขอฝากไว้เท่านี้นะคะ
ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ

********************

ติดต่อเรา

– FB Dealcha Travel: www.facebook.com/DealchaTravel
– FB Dealcha Cashback: www.facebook.com/DealchaThailand/
‪- Website: www.dealcha.com
– Line: @Dealcha 
– Instagram: www.instagram.com/DealchaThailand

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87-fb2

แชร์บทความนี้

Comments

comments

admin Author