เที่ยวบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ซือริช, สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก

฿ 23,690

รับเงินคืน สูงถึง 2%
หมดอายุแล้ว

ไฮไลท์

เที่ยวบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ - ซือริช สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูก

โดยสายการบินระดับ 5 ดาว Qatar Airways ราคา ไป-กลับ 23,690 บาท/ท่าน


Bangkok, Suvarnabhumi International Airport - Zurich, Zurich Airport Switzerland

โปรโมชั่นเริ่ม วันที่ 20 ธันวาคม 60 -  2 มกราคม 2561


ซือริช เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองหลวงของรัฐซือริช ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนเหนือของประเทศ บริเวณจุดเหนือสุดของทะเลสาบซือริช (Lake Zurich) มีประชากรในเขตตัวเมืองทั้งหมด 400,000 กว่าคน  ซือริชเป็นศูนย์กลางของระบบการขนส่งมวลชนของประเทศ อาทิ ระบบขนส่งรถไฟ เส้นทางการคมนาคม การจราจรทางอากาศ โดยเป็นที่ตั้งของสนามบินและสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดและการจราจรหนาแน่นที่สุดในประเทศ  #wikipedia


Book a flight to Zürich with Qatar Airways

Thoughts of Zürich may dredge up images of international finance, but book a flight to Zurich with Qatar Airways and you’ll discover a spectacular Alpine backdrop and a juxtaposition of classic and modern design, is the real story. Zürich is a vivacious and fun-filled city surrounded by natural beauty that will leave you weak at the knees.


รับเงินคืนสูงสุด 2เมื่อซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ Qatar Airways

สินค้ายอดนิยม