TrueYou

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. วิธีการรับสิทธิ หรือร่วมกิจกรรม

  • USSD ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟเอช รับสิทธิโดยกด *878*35879# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ]
  • WEB ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์เครือข่ายอื่น รับสิทธิผ่าน www.trueyou.co.th
  • APP รับสิทธิผ่าน TrueYou Application
2. สิทธิพิเศษนี้ใช้ได้สำหรับลูกค้าทรู 2,000 ท่าน ต่อเดือน เท่านั้น
3. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2561
4. ลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการผ่าน Dealcha! จากหน้า www.dealcha.com/true เท่านั้น
5. จำนวนและเปอร์เซนต์เงินคืนเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปของ Dealcha.com ซึ่งเป็นไปตามที่ บริษัท ดีลช่า จำกัด กำหนด
6. บริษัท ดีลช่า จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีเกิดข้อพิพาท การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ
1. แสดงรหัส USSD จากระบบตอบรับเพื่อรับสิทธิ
2. ศึกษาวิธีการได้รับเงินคืน ระยะเวลาได้รับเงินคืน และ วิธีการไถ่ถอนเงินคืน ได้ที่ http://dealcha.com/how-it-works
3. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Live Chat บน Dealcha.com , ส่งข้อความในเฟสบุ๊คที่ FB.com/DealchaThailand หรือ ทางแอพพลิเคชั่นไลน์ที่ @dealcha